išieškoti

išieškoti
išieškóti, išíeškoti tr. 1. išžiūrėti, išnaršyti, apeiti ieškant, stengiantis ką atrasti: Vaikai išieškójo, išlandė visus patvorius, o kepurės kaip nėr, teip nėr Ėr. Išieškójau visus pašalius J. Visus kampus išíeškojo OG83. Karaliūnas visur išieškojo, niekur jos nerado (ps.) Brt. | refl.: Kada jie turėjo čėso ir išsiieškót (viską iškraustinėti, išžiūrinėti)! Gs. 2. praleisti kurį laiką beieškant: Visą dieną išieškojau tos knygos po knygynus ir nesuradau Rm. 3. išreikalauti per teismą: Išieškóti skolas 123. Įkišei pinigus, o dabar ką iš jo išieškósi! Ėr. | Nepagrįstas praturtėjimas išieškomas į valstybės pajamas sp. | refl. tr.: Neprapuls man pinigai, iš visų išsiíeškosiu Š. 4. pelnyti: Indavei man du talentus, šitai kitu du ižíeškojau jais DP386. 5. ištirti: Kurs širdis išieško, tas žino, kas dvasės dūma yra NT. 6. išrinkti, išnaršyti: Paėmus su spatu žemės, reikia įmesti viščiukams, o jie išieškos ir godžiai suris visus kirminus . Kur išieškotos (augant kiek aprinktos, apkastos) bulbės, te kelme nebedaug Ėr. 7. Arm išutinėti: Išíeškojau vaikam galvas, iššukavau Slm. \ ieškoti; apieškoti; atieškoti; išieškoti; nusiieškoti; paieškoti; parieškoti; perieškoti; praieškoti; priieškoti; suieškoti; užieškoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • išieškoti — išieškóti vksm. Išieškóti skõlą, núostolių atlýginimą iš atsakõvo ùždarbio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išutinėti — tr. K, J, Š, Rtr, KŽ 1. Škt iščiupnoti ieškant utėlių, jas išrankiojant, išieškoti: Nu, išutinėk mun galvą LTR(Gršl). Taip gerai mun mama vakar galvą išutinėjo Kv. | refl. tr. N, K, Rtr, KŽ. 2. refl. Š išsigaudyti utėles: Utys tavi suės,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apieškoti — apieškoti, apieškoti tr. 1. apžiūrėti, apeiti ieškant: Apieškojau visuose kraštuose avių ir neradau J. Apieškojau pėdų apie kaimą, toliau nebesekiau Srv. Apieškojau, regis – grąžtelio niekur nesmato Sdk. | refl. tr.: Jau mūsų drevę bitės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atieškoti — atieškoti, atieškoti tr. 1. atgauti, atrasti ieškant, suieškoti atgal: Ana atieškojo prapuolusius daiktus J. Žiedą atieškojo BsPIII293. Tai jisai suprato, kad ta jo pirmutinė pati jį atieškojo LB170. Geriaus buvo išsižadėti tų piningų nekaipo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitekėjimas — sm. (1) 1. KŽ, DŽ1 → atitekėti 1: Attekėjimas N. Vandens (iš jūrių) nusekimas ir užtvinimas, nutekėjimas ir attekėjimas R108,MŽ141. 2. → atitekėti 4: Nuo pat atitekėjimo į svetimą šeimą marti suima į savo rankas visą namų tvarką Vaižg. Ar gali… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • giriktiškas — ×girìktiškas, a adj. (1) KI523 → giriktas. girìktiškai adv.: Girìktiškai išieškoti KII278 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ieškoti — ieškoti, ieško, ojo tr. KlG107, K, Nm, Mrj, Slnt, ieškoti, o, ojo Ds, Kp, Slm, Dbk, Dv, Lp, ieškoti, oja, ojo Švnč, Ad, Rud, Lš 1. rūpintis rasti pamestą ar dingusį daiktą; norėti rasti, gauti reikalingą daiktą: Plaučiūns pamestų rykų lauke… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išaklinėti — 1. intr. K patamsy grabinėjant išeiti. 2. tr. patamsy išieškoti: Išaklinėjau visą aukštą beieškodama Lkš. aklinėti; apaklinėti; ataklinėti; įaklinėti; išaklinėti; nuaklinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbraukalioti — išbraũkalioti tr. graibant išieškoti: Išbraũkaliojau visas kertes, o neradau autų Dr. braukalioti; išbraukalioti; pabraukalioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbylinėti — tr.; R43 laimėti bylinėjantis: Tas jų bylą prieš tave išbylinės RBPat23,11. Nė grašio iš jų neišbylinėsi, nes jie nieko neturi rš. | refl. tr.: Ar gali sūnus išieškoti, išsibylinėti dalį mirusios savo motinos? J.Jabl. bylinėti; atbylinėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”